Fietsjaarplan 2019

Fietsjaarplan SV Scharlakenhof 2019

Het fietsjaarplan 2019 omvat alle fietsactiviteiten van SV Scharlakenhof.

Het jaarplan is opgesteld door de fietscommissie, bestaande uit de leden:

- Roelof Maring

- Freddy Venema

- Jan Zuiderveen


Trainingsritten

Vanaf eind maart tot aan eind september (zomertijdperiode) kan er wekelijks op de woensdag, vrijdag en zondag in verschillende fietsgroepen worden gefietst. De fietsgroepen zijn ingedeeld op basis van het fietsniveau. Uit veiligheid is de grote van de groep maximaal 20 renners. Is de groep groter dan is het raadzaam de groep in twee of meer groepen te splitsen (een trainer, wegkapitein, lid van de fietscommissie of bestuur kan hier het initiatief in nemen).

Op de vaste trainingsdagen wordt een vooraf vastgestelde route gereden (informatie over de routes is te vinden op de website onder Fietsgroepen). Startpunt is het 'tramhokje' in Haren.

In de herfst- en winterperiode kan er worden deelgenomen aan atb-toertochten. Deze toertochten vinden veelal plaats op zaterdag of zondag. Communicatie hierover vindt plaats via de website en de zondag-WhatsApp groep.   

Uitgangspunten

Het plezier in het samen fietsen staat voorop, waarbij het uitgangspunt is 'samen uit, samen thuis'.

Veiligheid

Het dragen van een valhelm is verplicht. Aangezien er wordt gefietst op de openbare weg dienen de geldende verkeersregels in acht te worden genomen. Verder is van belang dat op deugdelijk materiaal wordt gefietst.

WhatsApp groepen

Voor iedere fietsgroep is een WhatsApp groep ingesteld. De WhatsApp groepen zijn uitsluitend bedoeld voor informatie/communicatie over de trainingsritten en toertochten. Wil je op de hoogte blijven van fietsafspraken binnen je eigen of meerdere snelheidsgroepen, geef dan je naam en telefoonnummer via een e-mail door aan een (of meerdere) vn de contactpersonen.


Toertocht binnen/buitenland

Het streven voor 2019 is minstens een buitenland (klim)toertocht te organiseren. De mogelijkheden hiervoor zullen overlegd worden met Scharlakenhof lid Peter Groothuis en de fietscommissie.

Verder wordt gedacht een trainingsweekeinde in Tecklenburg (Duitsland) te organiseren, dit ter voorbereiding op de buitenland toertocht.

Tevens staan de vaste toerritten voor 2019 gepland, dit zijn Limburgs Mooiste, de Noorderrondrit en Haren-Haren.


Trainingsweekeinde

In het voorjaar zal een trainingsweekeinde worden georganiseerd voor de leden. Het ligt in de bedoeling deze te organiseren op de camping van Scharlakenhof lid Roelof Koops (Eexterveen). Aasngezien er ook niet fietsende leden kunnne deelnemen, zullen er meerdere activiteiten worden georganiseerd. De verschillende commissies kunnen hieraan hun invulling geven.

De fietscommissie zal een fietsprogramma samenstellen voor de zaterdag en de zondag. Tevens willen we proberen diverse spel/activiteiten te organiseren waaraan in gezamenlijkheid kan worden deelgenomen. Samen plezier habben en clubbinding is waar het tijdens dit weekeinde om draait. 


Haren-Haren

De toertochtklassieker Haren-Haren staat sinds jaren begin Juli op de agenda. Ook leden van Scharlakenhof nemen deel aan deze toertocht. Vanuit de fietscommissie is het idee ontstaan medewerking te verlenen bij de voorbereiding en uitvoering van deze tocht.

In de 2018 editie is voorafgaande aan de tocht een 'opstapdag' georganiseerd voor sponsoren. Een groep van ca. 20 deelnemers heeft onder leiding van een aantal Scharlakenhof leden vanuit Waterhuizen (de Grijs Assurantien) - Eexterveen (camping Roelof Koops) en v.v. gefietst. Zowel de sponsoren als ook de begeleiders waren enthousiast over dit initiatief.

Voor de 2019 editie is het plan de ondersteuning verder uit te breiden in de vorm van bijvoorbeeld een of meerder opstapdagen voor beginnende toerrijders/sponsoren en/of assistentie te verlenen in de vorm van wegbegeleider. Afspraken hierover zullen met de Haren-Harencommissie plaatsvinden.

De Haren-Haren tocht is tevens een goede gelegenheid het fietsen bij SV Scharlakenhof te promoten.


Jeugdfietsen

In overleg met de schaatstrainers en jeugd(commissie) zal geinventariseerd worden of er behoefte is aan een fietsprogramma tijdens de zomerperiode.

Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van een clinic tot het gezamenlijk fietsen onder begeleiding op de weg (race) of in het bos (atb).


Onze sponsoren