Bestuur

Bestuur

Gerard van der Veen Penningmeester
Alfred Boskma Secretaris
Nol Molenaar Lid, verantwoordelijk Paterswolde Toertocht
Linda van Oosten Bestuurslid
Pieter Lubbert Voorzitter
Jan Zuiderveen Bestuurslid

Het bestuur van SV Scharlakenhof houdt zich bezig met de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan en legt daarover verantwoording af aan het hoogste orgaan van de vereniging, de Algemene Ledenvergadering (ALV). Jaarlijks legt het bestuur aan de ALV verantwoording af, zowel voor het gevoerde beleid als voor de financiĆ«le huishouding. Het bestuur is formeel gezien vertegenwoordingsbevoegd en kan dus namens de vereniging bindende afspraken maken met derden.

Er is sprake van collegiaal bestuur, met een portefeuilleverdeling. 

Het bestuur hecht veel waarde aan voortdurende inbreng van de leden van de vereniging en staat daarom altijd - dus ook buiten de ALV - open voor suggesties op velerlei gebied. 

Onze sponsoren