Commissies

Commissie Communicatie en PR

Alfred Boskma Lid
Jan Kees van Loon Lid
Dorien van Mulukom Lid

De Commissie Communicatie en PR zorgt voor de diverse uitingen van SVS, zowel naar de eigen leden als naar niet-leden. De commissie beheert daartoe de website, met een besloten gedeelte dat de leden via persoonlijke login kunnen bereiken. Verder verzorgt de commissie een maandelijkse nieuwsbrief. Over actieve inzet van social media wordt momenteel nagedacht.

Fietscommissie

Erik Bentum Lid
Nynke Hoekstra Lid
Yvonne Marjan Kooistra Lid
Jan Zuiderveen Lid

De Jeugdcommissie regelt dat de trainingen voor onze jeugdleden plaatsvinden en dat onze jeugdleden goed voorbereid aan wedstrijden deelnemen. Minstens zo belangrijk zijn de "aanverwante"  activiteiten zoals de organisatie van het jeugdkamp.

Kledingcommissie

Eelco Borgman Lid
André E. Philips Lid

De kledingcommissie verzorgt de eigen kledinglijn van onze vereniging voor alle sporten die binnen de vereniging worden beoefend.  De commissie zorgt daarbij voor unieke herkenbaarheid van onze leden maar ook voor zichtbaarheid van onze sponsors. Er wordt beperkt voorraad gehouden. Verkoop vindt uitsluitend plaats via de webshop die elders op deze site is te vinden.

Paterwoldsemeercommissie

Jeroen de Grijs Voorzitter
Fred Lahuis Secretaris
Gerard van der Veen Penningmeester
Wijnand Aalderink Commissie lid
Reindert Eringa Commissie lid
Wim Schot Commissie lid
Rens Bonekamp Commissie lid

De Paterswoldsemeercommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de KNSB-Paterswoldsemeertoertocht. Voor het doorgaan van de tocht zijn wij afhankelijk van de goede wil van Koning Winter, waaraan het de laatste jaren ontbrak. Desondanks heeft de commissie alle draaiboeken geactualiseerd en contacten onderhouden met de veiligheidsregio, de brandweer, het meerschap, de gemeenten en andere partijen zodat wij klaar zijn voor een strenge winter met Paterswoldsemeertoertocht.

Technische Commissie

Fred Lahuis Lid
Leandro Oliveira Marreiros de Lid
Jan Middel lid

De technische commissie (ook wel trainers commissie) bestaat uit trainers en een vertegenwoordiger van het bestuur.