Geschiedenis

Schaatsvereniging Scharlakenhof is op 7 november 1966 opgericht. De vereniging organiseerde destijds trainingsactiviteiten voor de zomer zoals looptrainingen en sprongtrainingen. De ijstrainingen werden in eerste instantie verzorgd op de kunstijsbaan in het Stadspark te Groningen. Sinds 1993 trainen we op de kunstijsbaan Kardinge, aan de rand van de stad Groningen.

Lustrum

In 2016 vierden we als vereniging ons 10e lustrum. Het was toen 50 jaar geleden dat de Schaatstrainingsgroep Scharlakenhof zich afsplitste van de ijsbaan vereniging met de identieke naam. Het belangrijkste doel was destijds het 

verbinden van mensen met de combinatie van schaatsen, sportiviteit en gezelligheid. Ook na een halve eeuw is dat nog steeds de belangrijkste reden van ons bestaan!

Gerard Kemkers en Lammert Huitema

De komst van (kunst)ijsbaan in het Stadspark Groningen was in de jaren zeventig een reden voor veel mensen om deel te nemen aan georganiseerde trainingen. Vooral deze trimgroep is binnen de vereniging een vaste waarde gebleven. De schaatstrainingen dienen bij deze schaatsers niet als voorbereiding op eventuele wedstrijden maar zijn een doel op zichzelf. Bij vlagen waren er overigens wel enthousiaste jeugd-wedstrijdschaatsers bij Scharlakenhof, waarvan Gerard Kemkers en Lambert Huitema de bekendste voorbeelden zijn. In die jaren floreerden zowel de jeugd- als trimgroepen onder invloed van de regelmatige aanwezigheid van natuurijs, maar ook in de zomer werd hard doorgetraind in Appelbergen of tijdens het jaarlijkse trainingskamp op Ameland. Veel leden stappen na de winter op de fiets, zo intensief dat veel leden na hun eerste seizoen bij Scharlakenhof er pas achter komen dat het een schaatsvereniging is!

Paterswoldsemeer Schaatstoertocht

Een andere belangrijke activiteit voor de schaatsvereniging is de organisatie Paterswoldemeer schaatstoertocht: tijdens een bestuursvergadering in de zeventiger jaren ontsproten aan het brein van de penningmeester maar inmiddels een vaste waarde binnen de vereniging. Al in het najaar worden de draaiboeken en lijsten met vrijwilligers weer geactualiseerd zodat bij voldoende ijsdikte zo snel mogelijk een ronde over het meer kan worden geprepareerd. We doen dit in samenwerking met de KNSB. Vele duizenden schaatsliefhebbers hebben de toertocht in de afgelopen jaren volbracht. 

Jeugd trainingsgroep

Dat Scharlakenhof na 50 jaar nog steeds springlevend is bewijst het inmiddels weer toegenomen ledenaantal tot 150. Naast de oudgedienden, die veertig jaar na hun entree bij Scharlakenhof nog steeds een vaste waarde vormen in de schaats-trimgroep, heeft Scharlakenhof een jeugd trainingsgroep op weten te zetten, onder anderen door ouders en kinderen op dezelfde tijd te laten trainen in Kardinge, de zogenaamde ouder-kind groep (vrijdag om 1700-1815 uur). Af en toe stromen er leden door naar de KNSB trainings uren en doen mee aan de wedstrijden. Meer informatie via bestuur of trainers (beheerder@svscharlakenhof.nl)


Voorbereiding-1ePWmeertocht-winter78.jpg
Voorbereiding Paterswoldsemeer Schaatstoertocht 1978
8c89fa55-d1d2-405d-b575-6b826cc3579d.jpeg
Trainer Piet Takens in zijn actieve jaren als schaatser (1982)

Onze sponsoren