Waar staan we voor

Schaatsvereniging Scharlakenhof Haren is een actieve club met een zeer sportief karakter. Het ledental (circa 170) maakt dat vrijwel iedereen elkaar kent. Er is dan ook sprake van een hechte verenigingsband en dat is al zo sinds de oprichting in 1966.

Prominente Scharlakenhof ere-leden als Gerard Kemkers en Lammert Huitema geven onze vereniging een eigen, uniek gezicht in Noord-Nederland.

Waar we als vereniging voor staan hebben we geformuleerd in ons beleidsplan dat door het Bestuur in samenspraak met de leden is vastgesteld. Hieronder vind je een samenvatting.

Beleid van de Schaatsvereniging Scharlakenhof


Algemeen beleid


Het algemeen beleid van het Bestuur is er op gericht zodanige voorwaarden te scheppen, dat de leden met plezier de schaatssport kunnen beoefenen. De vereniging biedt de leden daarbij de mogelijkheid om gebruik te maken van de KNSB licenties, waardoor deelname mogelijk is aan KNSB trainingen en wedstrijden.  De vereniging moet een omvang hebben van minimaal honderd leden om een zekere continuïteit te kunnen waarborgen. Hiertoe is de commissie ledenwerving en behoud actief.

Om de sociale binding van de leden onderling te bevorderen, stimuleert het Bestuur activiteiten, die bijdragen aan een gezellige sfeer zoals koffiedrinken na afloop van de training, de nieuwjaarsbijeenkomst, trainingsweekenden en dergelijke. Het initiatief daartoe ligt bij trainingsgroepen en leden zelf. Daarnaast wordt maandelijks een digitale nieuwsbrief met links naar de interactieve website uitgegeven. Het dragen van clubkleding tijdens de trainingen is aanbevolen en voor de jeugd schaatstrainingsgroepen verplicht.


Beleid met betrekking tot de activiteiten


Schaatsen

Het organiseren van schaatstrainingen voor volwassen en jeugdleden is het hoofddoel van de vereniging. De opzet is gericht op het recreatief beoefenen van de schaatssport. Het lidmaatschap biedt de mogelijkheid om KNSB-licenties aan te vragen. Voor KNSB jeugdlicentieleden organiseert de vereniging de KNSB training op zaterdag. Andere activiteiten van de vereniging zijn ondergeschikt aan het schaatsen. Bij aanwending van de middelen heeft de schaatstraining prioriteit. Het Bestuur zorgt voor goede trainers en organiseert de trainingen. Het bestuur biedt de leden de mogelijkheid om twee keer per schaatsseizoen deel te nemen aan clubwedstrijden. Hiervoor sluit de vereniging aan bij de organisatie van wedstrijden door een collega vereniging.

Droogtraining

De droogtraining (of conditietraining), ligt in het verlengde van de schaatstraining met als doel buiten het schaatsseizoen de conditie op peil te houden. Het Bestuur faciliteert en ondersteunt deze trainingen door zorg te dragen voor goede trainers en organiseert de trainingen. Bij aanwending van de middelen heeft de droogtraining dezelfde prioriteit als de schaatstrainingen.

Fietstraining

De fietstraining ligt in het verlengde van de schaatstraining met als doel buiten het schaatsseizoen de conditie op peil te houden. Het Bestuur faciliteert en ondersteunt deze trainingen met publicaties in de nieuwsbrief en op de website en door het stellen van voorwaarden met betrekking tot de veiligheid. Voor de organisatie van de fietstrainingen zorgt het Bestuur voor één of meerdere coördinatoren.

Skeelertraining

De skeelertraining ligt in het verlengde van de schaatstraining met als doel buiten het schaatsseizoen de conditie op peil te houden. Het Bestuur faciliteert en ondersteunt deze trainingen door afspraken te maken over het gebruik van de skeelerbaan in Noordlaren, het stellen van voorwaarden met betrekking tot de veiligheid en bij voldoende deelname zorg te dragen voor een trainer.

Het Bestuur stimuleert het skeeleren/ skaten voor de jeugd, wat in het verlengde ligt van de schaatstraining. Het Bestuur faciliteert en ondersteunt deze trainingen door zorg te dragen voor een goede trainer, afspraken te maken over het gebruik van de skeelerbaan en voorwaarden te stellen met betrekking tot de veiligheid.

Daarnaast ondersteunt het Bestuur de instuifgroep voor de jeugd om vrijblijvend kennis te maken met het skeeleren/skaten en de schaatsvereniging. Het Bestuur faciliteert en ondersteunt deze activiteit door aanwezigheid van een begeleider, het huren van de skeelerbaan en zorg te dragen voor de veiligheid.

Toertocht Paterswoldsemeer

Het Bestuur heeft de organisatie van de toertocht op het Paterswoldsemeer volledig gedelegeerd naar de Paterswoldsemeer Commissie PWC. Om het contact van het Bestuur met de Commissie te waarborgen is één van de bestuursleden lid van de Commissie. De commissie heeft een voorzitter, secretaris en enkele leden voor beheer materiaal en vervullen van de rol van ijsmeester. Tevens moeten er vanuit de leden voldoende vrijwilligers zijn die bijdragen aan de daadwerkelijke uitvoering van de toertocht. Om juridisch verantwoord op te treden, dient de PWC de door de KNSB  goedgekeurde draaiboeken strikt te volgen en zich te houden aan de aanwijzingen van het Meerschap en de regiopolitie. In geval van conflicten is de PWC verplicht het Bestuur te informeren. Financieel legt de PWC verantwoording af aan het Bestuur van de vereniging.

De PWC heeft met de uitbater van Restaurant de Twee Provinciën een overeenkomst om bij voldoende ijssterkte en vrijwilligers korte baan schaatswedstrijden te organiseren op het Paterswoldsemeer.

Vrijwilligers

Om de activiteiten van de vereniging mogelijk te maken, worden leden bevraagd om als vrijwilliger bij te dragen aan de activiteiten van de vereniging. Hiervoor onderhoudt het bestuur een actueel overzicht van activiteiten en een vrijwilligerslijst.


Dit beleidsplan is goedgekeurd door het Bestuur in haar vergadering op: 17 februari 2016


Onze sponsoren